602 650 949 ul. Nowogródzka 101A
68-100 Żagań

Szkolenia medyczne

Oferujemy szkolenia medyczne (Kursy Pierwszej Pomocy, Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy) dedykowane Firmom i Osobom Prywatnym dla potrzeb:

 

  • Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
  • Instytucji Państwowych (Wojska, Policji, Straży Pożarnej),
  • Firm,
  • Szkół,
  • Osób prywatnych.

 

Szkolenia prowadzą Lekarze i Ratownicy Medyczni na co dzień pracujący w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, posiadający odpowiednie certyfikaty Europejskiej Rady Resuscytacji i Polskiej Rady Resuscytacji.

 

Dla potrzeb szkolenia wykorzystujemy sprzęt: fantomy, defibrylatory AED itp.

 

UWAGA:

Zgodnie z Przepisami Kodeksu Pracy oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy każdy Pracodawca ma obowiązek wyznaczenia, przeszkolenia i przekazania informacji nt. pracowników udzielających w Zakładzie / Przedsiębiorstwie / Firmie  Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej w razie zaistnienia wypadku.

Medrad